Ocelové konstrukce

Rektimont s.r.o.

Společnost REKTIMONT s.r.o., která zajišťuje v rámci skupiny ALUMONT výrobu ocelových konstrukcí, je dceřinou společností firmy ALUMONT BUILDING a.s. a zároveň sesterskou společností firmy BOHUMÍNSKÁ STROJNÍ KOVOVÝROBA s.r.o.
Společnost byla založena v roce 1990. Od svého začátku působila v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, ocelových konstrukcí a revizních činností. V roce 1998 byla provedena transformace na společnost s ručením omezeným se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, kde má společnost vlastní výrobní, skladové a kancelářské prostory včetně školícího střediska.

Své služby a pracovní činnosti nabízí společnost na základě praktických a odborných zkušeností kmenových zaměstnanců – svářečů se státní zkouškou, montérů OK, zámečníků, revizních techniků apod., kteří vykonávají svou práci na základě osvědčení, certifikátů, autorizací apod.

REKTIMONT s.r.o. nabízí tyto činnosti:

 • komplexní inženýrsko-dodavatelská činnost
 • výroba, montáž a servis vyhrazených zdvihacích zařízení
 • rektifikaci ocelových konstrukcí hal, těžních věží, stožárů elektrického vedení, jeřábových drah včetně kontrolního zaměření geometrického tvaru
 • výroba, montáž a servis ocelových konstrukcí
 • výroba, montáž a servis protipožárních ocelových dveří
 • projektovou činnost ve výstavbě
 • revizní činnost, inspekce a zvláštní posouzení v oblasti zdvihacích zařízení
 • kontrolní prohlídky ocelových konstrukcí
 • zpracování odborných posudků včetně znaleckých v oborech zdvihacích zařízení a stavebnictví
 • poradenskou a konzultační činnost v oblasti ocelových konstrukcí a zdvihacích zařízení
 • provádění odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oboru zdvihacích zařízení