Projekty EU

Projekt „FVE Alumont holding“ (reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002471) je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je realizace FVE o velikosti 99,9 kWp bez akumulace energie na adrese Bohumínská 1553, Rychvald, 735 32, p. č. 629/4, katastrální území Rychvald [744441]. Mezi způsobilé výdaje budou zahrnuty investiční náklady na instalaci FVE; PD – konkrétně DPS, DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení energetické náročnosti předmětné budovy.