Tiskárna Ministerstva vnitra, Praha

Rozsah dodávky: prosklené fasády, okenní a dveřní výplně
Rok realizace: 2018